SUÐURLAND

Undirsíður Hér: AUGLÝSINGAR

Suðurland er suðurhluti Íslands.

Til hans teljast Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla og nú einnig Austur-Skaftafellssýsla. (sveitarfélagið Hornafjörð)

Yfirlit um sögu Selfoss – Sjá HÉR

Sveitarfélög á Suðurlandi:

Bláskógabyggð,
Flóahreppur,
Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur,
Hveragerðisbær,
Skeiða- og Gnúpverjahreppur,
Sveitarfélagið Árborg,
Sveitarfélagið Ölfus,
Ásahreppur,
Rangárþing ytra,
Rangárþing eystra,
Mýrdalshreppur,
Skaftárhreppur,
Sveitarfélagið Hornafjörður.
Vestmannaeyjar,

Hreppar á Suðurlandi:

A-Skaftafellssýsla  
 Bæjarhreppur
 Nesjahreppur
 Hafnarhreppur
 Mýrahreppur
 Borgarhafnarhreppur
 Hofshreppur

V-Skaftafellssýsla  
 Hörgslandshreppur
 Kirkjubæjarhreppur
 Skaftártunguhreppur
 Leiðvallahreppur
 Álftavershreppur
 Hvammshreppur
 Dyrhólahreppur

Rangárvallasýsla  
 Austur-Eyjafjallahreppur
 Vestur-Eyjafjallahreppur
 Austur-Landeyjahreppur
 Vestur-Landeyjahreppur
 Fljótshlíðarhreppur
 Hvolhreppur
 Rangárvallahreppur
 Landmannahreppur
 Holtahreppur
 Ásahreppur
 Djúpárhreppur

Árnessýsla  
 Gaulverjabæjarhreppur
 Stokkseyrarhreppur
 Eyrarbakkahreppur
 Sandvíkurhreppur
 Selfosshreppur
 Hraungerðishreppur
 Villingaholtshreppur
 Skeiðahreppur
 Gnúpverjahreppur
 Hrunamannahreppur
 Biskupstungnahreppur
 Laugardalshreppur
 Grímsneshreppur
 Þingvallahreppur
 Grafningshreppur
 Hveragerðishreppur
 Ölfushreppur
 Selvogshreppur

Comments are closed.