Um Suðurland

Suðurland er suðurhluti Íslands.

Til hans teljast Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla og nú einnig Austur-Skaftafellssýsla. (sveitarfélagið Hornafjörð)

Yfirlit um sögu Selfoss – Sjá HÉR

Sveitarfélög á Suðurlandi:

Bláskógabyggð,
Flóahreppur,
Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur,
Hveragerðisbær,
Skeiða- og Gnúpverjahreppur,
Sveitarfélagið Árborg,
Sveitarfélagið Ölfus,
Ásahreppur,
Rangárþing ytra,
Rangárþing eystra,
Mýrdalshreppur,
Skaftárhreppur,
Sveitarfélagið Hornafjörður.
Vestmannaeyjar,

Hreppar á Suðurlandi:

A-Skaftafellssýsla
Bæjarhreppur
Nesjahreppur
Hafnarhreppur
Mýrahreppur
Borgarhafnarhreppur
Hofshreppur

V-Skaftafellssýsla
Hörgslandshreppur
Kirkjubæjarhreppur
Skaftártunguhreppur
Leiðvallahreppur
Álftavershreppur
Hvammshreppur
Dyrhólahreppur

Rangárvallasýsla
Austur-Eyjafjallahreppur
Vestur-Eyjafjallahreppur
Austur-Landeyjahreppur
Vestur-Landeyjahreppur
Fljótshlíðarhreppur
Hvolhreppur
Rangárvallahreppur
Landmannahreppur
Holtahreppur
Ásahreppur
Djúpárhreppur

Árnessýsla
Gaulverjabæjarhreppur
Stokkseyrarhreppur
Eyrarbakkahreppur
Sandvíkurhreppur
Selfosshreppur
Hraungerðishreppur
Villingaholtshreppur
Skeiðahreppur
Gnúpverjahreppur
Hrunamannahreppur
Biskupstungnahreppur
Laugardalshreppur
Grímsneshreppur
Þingvallahreppur
Grafningshreppur
Hveragerðishreppur
Ölfushreppur
Selvogshreppur

Comments are closed.